Rockster Recycler

Rockster Recycler

Rockster produserer kompakte slagknusere for gjenvinning av asfalt og betong. Basert i Østerrike, tilbyr de mobile og stasjonære maskiner med innovative løsninger og kraftige motorer.

Rockster Recycler

Rockster er en produsent av kompakte beltegående slagknusere primært brukt til gjenvinning av asfalt og betong.

Med base like utenfor byen Linz nord-vest i Østerrike står Rockster for alt fra design og utvikling til produksjon av maskinene.

Bedriften ble etablert for ca 15 år siden, med bakgrunn av ett stadig økende behov for gjenvinning av anleggsmaterialer, spesielt betong og asfalt. Dette er en trend som er svært gjeldende i det norske marked om dagen, og behovet for gjenvinning av byggeråstoff er aktuelt som aldri før. I Norge har vi en utfordring med mye land og lite folk. Dette resulterer igjen i ett behov for kompakte, lettflyttede maskiner som enkelt kan håndtere mindre volum. Her er Rockster i en egen klasse!

Slagknuser-serien består av 4 forskjellige modeller med egenvekt fra 19,6 (minste modell uten sikt og returbånd) til 37,6 tonn (største modell med sikt og returbånd).  

Alle Rocksters maskiner er av grov konstruksjon og satt opp med en rekke innovative løsninger. I tillegg holder de alle enkle brukergrensesnitt, og er svært vedlikeholdsvennlige. Senere i år lanseres også "MMS" - Rocksters egne fjernservice-program. Siste utviklede modellen, R1000, er blant markedets definitivt mest moderne og gjennomtenkte maskin - proppet med fine brukerløsninger.

Alle modeller er hydrostatisk drevet (diesel-hydraulisk), med unntak av 1100DE som er en hybrid. Ingen clutch eller andre mellomløsninger som gir fordyrende vedlikehold. 3 av 4 modeller leveres med Volvo Penta motorer, mens den største (1100) leveres med CAT. Vi er nå inne i en fase hvor Volvo-motorer fases ut til fordel for nye CAT-motorer med steg 5 teknologi på samtlige maskiner. Eldre Volvo-motorer vil stadig være tilgjengelig på de fleste modellene men vil gradvis forsvinne til fordel for nyere og mer utslippsvennlig teknologi.

R 700 S

R 700-maskinen er Rocksters mest kompakte slagknuser. Den veier inn på ca 19,5 tonn uten sikt og returbånd og ca 22,5 tonn med sikt og returbånd. Det er med andre ord en knuser som passer svært godt til norske forhold. Den er svært kompakt og lettflyttet men klarer likevel å produsere opp mot 150t/h.

R700 (S) er satt opp med en slagknuser med innmatingsåpning på 710x650mm med rotordiameter på 930mm. Rotor er utstyrt med 4 stk slaglister. Slaglistene kan leveres i en rekke forskjellige materialer avhengig av inngående masse. Denne mates ved hjelp av hastighetsregulerbar vibrasjonsmater med grizzlyrist som skiller ut finstoff. Finstoffet tas enten ut på sidebånd, eller kan ved hjelp av manuelt spjeld også kjøres under/bypasse knuseren.

Maskinen er hydrostatisk drevet ved hjelp av en godt overdimensjonert 215hk Volvo Penta vannkjølt dieselmotor.

Nøkkelinfo - Kompakt, vedlikeholdsvennlig, båndmagnet, finstoffutskiller med eget sidebånd, justerbar under drift (mating, rotorhastighet, sluttprodukt osv), sikt for kjøring i lukket krets og sikret ønsket sluttprodukt, to-delt returbånd som enten kan brukes til returkjøring eller svinges ut til siden og lagre opp separat fraksjon i egen haug.

R700 kan leveres med følgende tilleggsutrustning/opsjoner:

- Båndvekt

- Vannpumpe (benyttes blant annet til støvdemping)

- Sentralsmøring

- Luftkompressor

- Løfteanordning for enkelt bytte av slaglister

- Andre farger

- Annet på forespørsel

Transportdimensjoner LxBxH:  14,1 x 2,52 x 3,1m

R 900 S

R 900-maskinen er en kompakt, lettflyttet og produksjonsvillig slagknuser. Den veier inn på ca 25,2 tonn uten sikt og returbånd og ca 28,6 tonn med sikt og returbånd. Dette er Rocksters lengstlevende modell. Kapasiteter opp mot 250t/h.

R900 (S) er satt opp med en slagknuser med innmatingsåpning på 900x720mm med rotordiameter på 1020mm. Rotor er utstyrt med 4 stk slaglister. Slaglistene kan leveres i en rekke forskjellige materialer avhengig av inngående masse. Denne mates ved hjelp av hastighetsregulerbar vibrasjonsmater med grizzlyrist som skiller ut finstoff. Finstoffet tas enten ut på sidebånd, eller kan ved hjelp av manuelt spjeld også kjøres under/bypasse knuseren.

Maskinen er hydrostatisk drevet ved hjelp av en godt overdimensjonert 268hk Volvo Penta vannkjølt dieselmotor.

Nøkkelinfo - Kompakt, vedlikeholdsvennlig, båndmagnet, finstoffutskiller med eget sidebånd, justerbar under drift (mating, rotorhastighet, sluttprodukt osv), sikt for kjøring i lukket krets og sikret ønsket sluttprodukt, returbånd i hel lengde.

R900 kan leveres med følgende tilleggsutrustning/opsjoner:

- Båndvekt

- Vannpumpe (benyttes blant annet til støvdemping)

- Sentralsmøring

- Luftkompressor

- Løfteanordning for enkelt bytte av slaglister

- Vindsikt

- Andre farger

- Annet på forespørsel

Transportdimensjoner LxBxH:  14,1 x 2,5 x 3,25m

R 1000 S

R 1000-maskinen er markedets kanskje mest moderne og effektive slagknuser satt opp med en mengde brukervennlige løsninger - kort fortalt, 20 års erfaring med design og maskinproduksjon satt sammen i en og samme pakke. Egenvekt på ca 30,4 tonn uten sikt og returbånd og ca 34,9 tonn med sikt og returbånd. Dette er Rocksters flaggskip. Kapasiteter opp mot 280-300t/h. Dette er maskin som blant annet har flere fornøyde svenske og danske brukere. Den har en rekke tekniske finesser som forenkler operatørers liv på mange fronter.

R1000 (S) er satt opp med en slagknuser med innmatingsåpning på 960x720mm med rotordiameter på 1040mm. Rotor er utstyrt med 4 stk slaglister. Slaglistene kan leveres i en rekke forskjellige materialer avhengig av inngående masse. Denne mates ved hjelp av hastighetsregulerbar vibrasjonsmater med grizzlyrist som skiller ut finstoff. Finstoffet tas enten ut på sidebånd, eller kan ved hjelp av manuelt spjeld også kjøres under/bypasse knuseren. R 1000 S er også utstyrt med vibrasjonsmater under knuser. Dette er spesielt gunstig mtp motvirkning av båndhavari dersom det er mye jern/metall i massene (dette har en lei tendens til å spjære gummibåndene). I tillegg er det mulig å hastighetsregulere selve rotoren. Dette foregår trinnløst og gir mulighet for å regulere fra 0-850rpm.

Maskinen er hydrostatisk drevet ved hjelp av en godt overdimensjonert 320hk Volvo Penta vannkjølt dieselmotor.

Nøkkelinfo - Kompakt, vedlikeholdsvennlig, båndmagnet, vibrasjonsmater under/etter knuser, finstoffutskiller med eget sidebånd, justerbar under drift (mating, rotorhastighet, sluttprodukt osv), sikt for kjøring i lukket krets og sikret ønsket sluttprodukt, to-delt returbånd som enten kjører masse i retur, eller skyves ut på siden for lagring av en andre fraksjon.

R 1000 kan leveres med følgende tilleggsutrustning/opsjoner:

- Båndvekt

- Vannpumpe (benyttes blant annet til støvdemping)

- Sentralsmøring

- Luftkompressor

- Løfteanordning for enkelt bytte av slaglister

- Vindsikt

- Andre farger

- Annet på forespørsel

Transportdimensjoner LxBxH:  14 x 2,83 x 3,2m

R 1100 S

R 1100-maskinen er Rocksters største slagknuser, men er fremdeles å betrakte som en kompakt, lettflyttet og produksjonsvillig knuser. Egenvekt på ca 33,4 tonn uten sikt og returbånd og ca 37,6 tonn med sikt og returbånd. Kapasiteter opp mot 400t/h.

R1100 (S) er satt opp med en slagknuser med innmatingsåpning på 1100x720mm med rotordiameter på 1020mm. Rotor er utstyrt med 4 stk slaglister. Slaglistene kan leveres i en rekke forskjellige materialer avhengig av inngående masse. Denne mates ved hjelp av hastighetsregulerbar vibrasjonsmater med grizzlyrist som skiller ut finstoff. Finstoffet tas enten ut på sidebånd, eller kan ved hjelp av manuelt spjeld også kjøres under/bypasse knuseren.

Maskinen er hydrostatisk drevet ved hjelp av en godt overdimensjonert 325hk CAT vannkjølt dieselmotor eller Volvo Penta på ca 350hk.

Nøkkelinfo - Produksjonsledende, kompakt, vedlikeholdsvennlig, båndmagnet, finstoffutskiller med eget sidebånd, justerbar under drift (mating, rotorhastighet, sluttprodukt osv), sikt for kjøring i lukket krets og sikret ønsket sluttprodukt, returbånd i hel lengde.

R1100 kan leveres med følgende tilleggsutrustning/opsjoner:

- Båndvekt

- Vannpumpe (benyttes blant annet til støvdemping)

- Sentralsmøring

- Luftkompressor

- Løfteanordning for enkelt bytte av slaglister

- Vindsikt

- Andre farger

- Annet på forespørsel

Transportdimensjoner LxBxH:  15,7 x 2,99 x 3,4m

Behov for slagknuser til gjenvinning av asfalt og betong? Kontakt oss gjerne for ytterligere info og pristilbud på markedets mest moderne og produksjonsvillige maskiner.

Ta gjerne turen innom produsentens egne hjemmesider: www.rockster.at

Share this: