DB Kompaktsikt

DB Kompaktsikt

DB Engineering, en slovakisk produsent, tilbyr ultrakompakte og kompakte sikteverk som kan skreddersys etter behov. Utstyrt med båndtransportører og matekasser.

DB Kompaktsikt

DB Engineering er en slovakisk produsent av ultrakompakte og kompakte sikteverk av stort sett alle typer og format. Verkene kan skreddersys etter behov, og utstyres med båndtransportører, matekasser av forskjellige størrelser med mer. DB Engineering er kjent for sin innovative tilnærming og høy kvalitet på produktene, som er designet for å møte ulike behov innen sikting og prosessering.

For mer informasjon, se leverandørens hjemmeside: Inovatívna triedi?ka sypkých materiálov pre každého.

Share this: